เวลาทำการ

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการในเวลา 8.00 - 16.00 น.
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการนอกเวลา 16.00 - 20.00 น.

รับร้องเรียน


ข้อมูลทางการ

ข้อมูล KPI 2561 ข้อมูล ITA
ข้อมูล CMI อัตตราครองเตียง
ข้อมูลวันนอน ข้อมูลบุคลากร
พันธกิจ:

การให้บริการ PCU โรงพยาบาลเกาะสีชัง

วัน เช้า บ่าย
วันจันทร์ ฝากครรภ์ เยี่ยมบ้านหลังคลอด
วันอังคาร วางแผนครอบครัว ตรวจหลังคลอด-มะเร็งปากมดลูก / เยี่ยมบ้าน
วันพุธ คลินิกสุขภาพเด็กดี / ฉีดวัคซีน(ทุกวันพุธสัปดาห์แรก และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) คลินิคส่งเสริมพัฒนาการ (ทุกพุธสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)
วันพฤหัส คลินิกยาต้าน (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) คลินิกวัณโรค / เยี่ยมบ้าน
วันศุกร์ คลินิกเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง (ทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน) งานอนามัยโรงเรียน