เวลาทำการ

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการในเวลา 8.00 - 16.00 น.
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการนอกเวลา 16.00 - 20.00 น.

รับร้องเรียน


ข้อมูลทางการ

ข้อมูล KPI 2561 ข้อมูล ITA
ข้อมูล CMI อัตตราครองเตียง
ข้อมูลวันนอน ข้อมูลบุคลากร
พันธกิจ:
Showing 1-2 of 60 results
image description

โรงพยาบาลเกาะสีชัง เข้าร่วมพิธีเปิดโป๊ะเทียบเรือเกาะลอย ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะลอย อำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมถึงการรับ-ส่งผู้ป่วยทางน้ำ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าเทียบเรือเกาะลอย อ.ศรีรชา จ.ชลบุรี

โรงพยาบาลเกาะสีชัง เข้าร่วมพิธีเปิดโป๊ะเทียบเรือเกาะลอย ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะลอย อำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมถึงการรับ-ส่งผู้ป่วยทางน้ำ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าเทียบเรือเกาะลอย อ.ศรีรชา จ.ชลบุรี

image description

โรงพยาบาลเกาะสีชัง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และซ้อมแผนอัคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

นที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16. 00 น. โรงพยาบาลเกาะสีชัง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และซ้อมแผนอัคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจัดให้มีแผนรองรับในสภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ทักษะ ในการดับเพลิงขั้นต้นแ

image description

ตลาดฝันสุข สุขภาพดี

โรงพยาบาลเกาะสีชัง จัดทำโครงการตลาดนัด เดือนละครั้ง เพื่อเสริมสร้างความสุขและความสัมพันธ์กับชุมชน และองค์กร โดยสินค้าจะเน้นในเรื่องสุขภาพและการดูแลสุขภาพ เช่นอาหาร ของใช้ในชีวิตประจำวัน ต้นไม้ พืชสมุนไพร และไม้มงคล และเป็นแนวทางการส่งเสริมการค้าแก่ชุมชนใ

image description

ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเอาตัวรอดจากเพลิงไหม้

- ความรู้พื้นฐานเรื่องไฟ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย - ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้า - การเตรียมอุปกรณ์และติดตั้ง - การช้อมดับเพลิงและหนีไฟ

image description

ซ้อมแผน อุบัติภัยทางทะเล

วันที่ 4 เมษายน 2562 โรงพยาบาลได้จัดการซ้อมแผน อุบัติภัยทางทะเล ซึ่งมีเหตุการจำลองการเกิดภัย ร่วมกับหน่วยภาคอื่นๆ อำเภอ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง สภอ เกาะสีชัง ตำรวจน้ำ ทีมฉลามขาว อาษาสมัคร์ ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และ นักเรียน เจ้าหน้าที่ รพ.บางละมุง รพ.สมเด็จฯ ณ

image description

สโมสรไลออนส์ ชลบุรี บางแสน มอบเครื่องเอกซเรย์ให้แก่โรงพยาบาลเกาะสีชัง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรไลออนส์ ชลบุรี บางแสน ได้มอบเครื่องเอกซเรย์ และ แว่นตา สำหรับผู้ป่วย และสนับสนุนระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์รับภาพถ่ายรังสี แทนอันเก่าที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ และขอขอบคุณทุก ๆ หน่วยงาน และประชาชนทุก ๆ ท่าน ที่มาร่วมงานในวันรับ

image description

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงที่มีค่าระดับน้ำตาลในเลือดสูง

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงที่มีค่าระดับน้ำตาลในเลือดสูง/ค่าความดันโลหิตสูง/อ้วนสูง/โรคหลอดเลือดสมอง (โรคกลุ่มเมตาบอลิก)

image description

แห่เทียนพรรษา 2561

โรงพยาบาลได้ร่วมจัดรถแห่เทียนพรรษา พร้อมทั้งหนวยงานราชการ เอกชน และ ชาวบ้านเกาะสีชัง ร่วมขบวนตั้งแต่สามแยกท่าล่างจนถึงวัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร และกิจกรรมฑิธี ถวายพานพุ่ม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

image description

กิจกรรมซ้อมแผนการช่วยเหลือเบื้องต้น

กิจกรรมซ้อมแผนการช่วยเหลือเบื่้องต้น แก่เจ้าหน้าที่ รพ.เกาะสีชัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความชำนาญและความเข้าใจในกระบบงนการขั้นตอน การช่วยเหลืออย่างถูกวิธี