เวลาทำการ

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการในเวลา 8.00 - 16.00 น.
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการนอกเวลา 16.00 - 20.00 น.

รับร้องเรียน


ข้อมูลทางการ

ข้อมูล KPI 2561 ข้อมูล ITA
ข้อมูล CMI อัตตราครองเตียง
ข้อมูลวันนอน ข้อมูลบุคลากร
พันธกิจ:


ตลาดฝันสุข สุขภาพดี

โรงพยาบาลเกาะสีชัง จัดทำโครงการตลาดนัด เดือนละครั้ง เพื่อเสริมสร้างความสุขและความสัมพันธ์กับชุมชน และองค์กร โดยสินค้าจะเน้นในเรื่องสุขภาพและการดูแลสุขภาพ เช่นอาหาร ของใช้ในชีวิตประจำวัน ต้นไม้ พืชสมุนไพร และไม้มงคล และเป็นแนวทางการส่งเสริมการค้าแก่ชุมชนใ