เวลาทำการ

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการในเวลา 8.00 - 16.00 น.
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการนอกเวลา 16.00 - 20.00 น.

รับร้องเรียน


ข้อมูลทางการ

ข้อมูล KPI 2561 ข้อมูล ITA
ข้อมูล CMI อัตตราครองเตียง
ข้อมูลวันนอน ข้อมูลบุคลากร
พันธกิจ:
Update 2018-01-01

ประวัติโรงพยาบาล เกาะสีชัง

History of Sichang Hospital

ก่อตั่งเมื่อ : พ.ศ. 2499 ( สถานีอนามัย ) เนื้อที่ 1 ไร่ 2 วา
ก่อตั่งเมื่อ : พ.ศ. 2530 ( PCU ) เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 73 วา
ก่อตั่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 ( โรงพยาบาล ) เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 69 วา
แพทย์ประจำ : 2 คน แผนกอายุรกรรม
ประเภท : โรงพยาบาลชุมชน
ขนาด : F2
จำนวนเตียง : 30 เตียง
มาตรฐาน : HA ระดับ 3

การให้บริการ / service